ภาพรวม สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 26 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ (วันนี้) 0
หายป่วย (วันนี้) 0
ฉีดวัคซีนเพิ่ม (วันนี้) 0

110

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (นักเรียน)

95

ผู้ป่วยหาย (นักเรียน)

15

รักษาตัว (นักเรียน)

0

ผู้เสียชีวิต (นักเรียน)

4

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ครูและบุคลากร)

3

ผู้ป่วยหาย (ครูและบุคลากร)

1

รักษาตัว (ครูและบุคลากร)

0

ผู้เสียชีวิต (ครูและบุคลากร)

เข็มที่1 (นักเรียน) 3,375
20.82% จากทั้งหมด 16,207 คน
65.18% จาก12ปีขึ้นไป 3,125 คน
เข็มที่2 (นักเรียน) 2,364
14.59% จากทั้งหมด 16,207 คน
6.02% จาก12ปีขึ้นไป 3,125 คน
เข็มที่1 (ครูและบุคลากร) 1,841
113.01% จากทั้งหมด 1,629 คน
เข็มที่2 (ครูและบุคลากร) 1,841
113.01% จากทั้งหมด 1,629 คน
เข็มที่3 (ครูและบุคลากร) 835
51.26% จากทั้งหมด 1,629 คน
On-Site ทั้งหมด 103 โรงเรียน
84.43% จาก 122 โรงเรียน
On-Site อย่างเดียว 93 โรงเรียน
90.29% จาก 103 โรงเรียน
On-Site และรูปแบบอื่น 10 โรงเรียน
9.71% จาก 103 โรงเรียน

การเรียน 5 รูปแบบ

On-Site 93 โรงเรียน
76.23% จาก 122 โรงเรียน
On-Line 2 โรงเรียน
1.64% จาก 122 โรงเรียน
On-Air 0 โรงเรียน
0.00% จาก 122 โรงเรียน
On-Demand 0 โรงเรียน
0.00% จาก 122 โรงเรียน
On-Hand 16 โรงเรียน
13.11% จาก 122 โรงเรียน
Blended 11 โรงเรียน
9.02% จาก 122 โรงเรียน

การเรียนรูปแบบผสมผสาน

10

On-Site และอื่นๆ

7

On-Line และอื่นๆ

2

On-Air และอื่นๆ

2

On-Demand และอื่นๆ

11

On-Hand และอื่นๆ